به گزارش خبرگزاری برنا خراسان جنوبی، نجمه خدمتی عضو تیم ملی تیراندازی با تفنگ ایران در اولین جشنواره و گلریزان فرهنگی ورزشی شگوه پیوند گفت:  اگر انتظار حمایت از ما ورزشکاران دارید و مدال میخواهید انتظار دارم در حد المپیک از من و اعضای تیم تیراندازی حمایت کنید.

وی با اشاره به اینکه 9 ساله عضو تیم ملی هستیم و در استانمان هیچ سالن تیراندازی نداریم و مسئولین هزینه می کنند تا در مرکز کشور فعالیت کنم افزود: ما چندین سال است که در تامین فشنگ تحریم هستیم امیدوارم برای 200 روز دیگر برای ایران افتخار آفرینی کنم.

 

 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: