به گزارش خبرگزاری برنا خراسان جنوبی، جلسه شورای آموزش و پرورش استان  به ریاست ناصر خوش خبر معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی استانداری برگزارشد. 

ناصر خوش خبر گرامیداشت هفته شوراهای آموزش و پرورش را به خانواده بزرگ فرهنگیان و دانش آموزان تبریک گفت و با اشاره به جایگاه مهم آموزش و پرورش در نظام های دنیا ، این نهاد مهم و جریان تعلیم و تربیت را  یکی از مولفه های مهم توسعه و آموزش حیات اجتماعی در تمام نظام های سیاسی دنیا برشمرد.

خوش خبر به عنوان جانشین رئیس شورای آموزش و پرورش استان هم چنین افزود:  آموزش و پرورش کلیدی ترین نهادی است که در تحقق اهداف و سیاست های متعالی نظام جمهوری اسلامی ایران و اجتماعی کردن جامعه ایفای نقش میکند و بدیهی است مادامی که نهاد آموزش و پرورش بالنده ، پویا و تأثیرگذار باشد به همان اندازه در تربیت و پرورش قابلیت های افراد جامعه در ابعاد سیاسی ، اجتماعی و اقتصادی منشاء اثر و در تحقق اهداف  و برنامه های نظام  دارای کارکردهای مثبت و اثرگذاری خواهد بود .

معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی استانداری خراسان جنوبی در ادامه تصریح کرد :  نگاه مدیریت ارشد استان به آموزش و پرورش نگاه خاص و توسعه گرا است و معتقدیم در راستای به کارگیری ظرفیت صدرصدی نهاد آموزش و پرورش در مسیر توسعه استان و تحقق اهداف و برنامه های شورای آموزش و پرورش ، نیازمند همکاری و همراهی کلیه مجموعه دستگاه های استان است.

 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: