شماری از اعضای شورای شهر مشهد از بافت اطراف حرم رضوی بازدید کردند.

لینک کوتاه خبر