چهارمین دوره مسابقات ورزش های همگانی در سرای محله ۱۴معصوم(ع) شهرستان نیشابور همراه با تقدیر از دانش آموزان برتر برگزار شد. این برنامه با همکاری سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری، ناحیه مقاومت بسیج و اداره ورزش و جوانان نیشابور صورت گرفت.