مجمع انتخاب رئیس هیئت بدنسازی و پرورش اندام استان خراسان رضوی برگزار و سروش پورآزاد با اکثریت آرا به عنوان رئیس این مجمع انتخاب شد.

لینک کوتاه خبر