شهر مشهد همزمان با آغاز ماه محرم، غرق در ماتم و عزای حسینی شده است.

لینک کوتاه خبر