به گزارش خبرنگار خبرگزاری برنا، بررسی علل وقوع مهمترین جرائم و  آسیب های اجتماعی از جمله جرائم خشن مانند قتل عمدی و همچنین سرقت و ضرب و جرح و منازعات دسته جمعی از اصلی ترین محورهای مورد بحث و تبادل نظر در این نشست به شمار می رفت.

محمد یاران در تشریح علل کمی و کیفی قتل ها در استان تصریح کرد : میزان قتل ها در سال ۱۳۹۸ نسبت به سال قبل افزایش داشته و نکته مهم در این بین این است که یک سوم این  قتل ها به وسیله سلاح مجاز اتفاق افتاده  است.

وی با بیان اینکه سرقت وایراد ضرب وجرح و نیز منازعات دسته جمعی در ردیف مهمترین جرائم واقع شده در خراسان شمالی هستند؛ ازدستگاه های مسؤول خواست با ریشه یابی وآسیب شناسی این قبیل  جرائم که به نسبت فراوانی در اولویت قرار دارند اقدامات بازدارنده و پیشگیرانه  جدی تری انجام دهند .

محمدیاران در تبیین  علل بروز ضرب وجرح ومنازعات دسته جمعی در استان ، نقش مهارت های کنترل خشم ،افزایش آگاهی های اجتماعی و رفع مشکلات فرهنگی واقتصادی را  در پیشگیریی از وقوع این جرائم بسیار مهم دانست و بر ضرورت شناسایی جغرافیا و کانون های وقوع جرم، ارتقاء  مهارت های برقراری ارتباطات مؤثردر بین اقشار جامعه ، ارائه راهکارهای علمی وعملی و بالابردن سطح شناخت افراد نسبت به تبعات منفی ناشی از افعال مجرمانه به عنوان مهمترین عوامل بازدارنده تأکید کرد.

وی افزود : حضور میدانی و به موقع نیروهای انتظامی در صحنه نزاع ها جهت جلوگیری از تشدید اختلافات ، رفع خصومات از طریق شوراهای حل اختلاف،ر صد مداوم حرکات مجرمین حرفه ای وسابقه دار از عوامل بسیار مؤثر در پیشگیری از جرائم خشن و کاهش  میزان قتل ها است.

 محمدیاران در تحلیل شخصیتی مرتکبین جرائم خشن خاطرنشان کرد: طبق بررسی های صورت گرفته مرتکبین جرائم خشونت آمیز مانند قتل های عمدی عمدتا از سوابق کیفری برخوردار بوده و در موارد عدیده ای  نیز دارای مشکلات شخصیتی وروحی وروانی  بوده اند .

وی افزود:در بررسی علل وچرایی وقوع قتل ها لازم است ابعاد مختلف یک رویداد کیفری و جزائی -اعم از متغیرهای  فردی ، اجتماعی ، فرهنگی، اقتصادی و شخصیتی بزه کاران و نیز عوامل محیطی وپیشینه خانوادگی آنان به دقت بررسی وآسیب شناسی شود؛ چرا که این مؤلفه ها به ویژه از منظر  شناخت  شخصیت افراد در جریان بررسی پرونده شخصیتی آنان که در کنار پرونده قضایی متهم علل وقوع جرائم  را مورد بررسی قرار می دهد؛ می تواند کمک بزرگی در جهت درمان مجرم و تسهیل موجبات  بازگشت مجدد  او به جامعه ایفاء نماید.

دادستان مرکز استان درپایان به نقش مؤثر رسانه ها از جمله صدا و سیما در آموزش خانواده ها در عبرت آموز ی و توجه به مبانی قرآنی و توصیه های دینی اشاره و خاطرنشان کرد: نقش و کارکرد رسانه ها در آشنا نمودن  افراد و خانواده ها با معارف اسلامی  در  راستای  پیشگیری از  وقوع جرائم  و آسیب های اجتماعی بسیار تأثیر گذار و غیرقابل انکار  است.

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: