بهگزارش خبرنگار خبرگزاری برنا ؛ ابراهیم عباس پور افزود: این کارگاه یک روزه با حضور مسئولان انجمن های ادبی شیروان و شاعران شهرستان های بجنورد،اسفراین،راز و جرگلان برگزار و آموزش های لازم را زیر نظر استاد کشوری فرا گرفتند.

وی، اظهار کرد: در این نشست شاعران به قرائت اشعار خود و سپس هیوا مسیح در مورد شناخت شعر ، چگونگی سرودن شعر، اهمیت و چگونگی به مشهور رسیدن شاعران بزرگی چون «خیام» ،«حافظ» ،«خواجه کرمانی» ،«سعدی» ،«فردوسی» ،«عطار »و  بویژه «نیما یوشیج» پرداخت.

شاعر، نویسنده، پژوهشگر و محقق کشوری، شعر را محصول زبان دانست، افزود: پنهان بودن یکی از خصایص شعر  و از مهمترین تکنیک های شعر نیز به تعویق انداختن معنا است ، نه این که آشکار ا بخواهد بیان کند.

هیوا مسیح با اشاره به اینکه شعر باهوش است و از شاعر زرنگ تر است، اظهار داشت: شعر یک امر ناشناخته نیست چطور می توانیم آن را بشناسیم بستگی به تجربه های بیرونی  شاعر و بخشی دیگر تحت تاثیر جریان ها قرار می گیرد.

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: