به گزارش خبرنگار خبرگزاری برنا ؛ سید مرتضی بختیاری با بیان اینکه از مجموع واحد های افتتاحی 410 روستایی و 190 شهری است اظهار کرد: درمجموع43 میلیارد تومان اعتبار برای احداث این واحدها هزینه شده است.

بختیاری با اشاره به اینکه سال گذشته ۱۷۵ هزار شغل در کشور ایجاد شد، گفت: برنامه‌ریزی امداد برای سال ۹۹، ایجاد ۲۰۰ هزار شغل است.

وی ادامه داد: از مجموع اشتغال سال قبل ۵۵ هزار مورد اشتغال خانگی خانم‌ها بوده است.

 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: