به گزارش خبرنگار خبرگزاری برنا، دکتر افشین دلشاد با شاره به مراکز 16 ساعته اظهار کرد: مراکز 16 ساعته در سطح استان با هدف غربالگری بیماران مشکوک به بیماری کرونا و کاهش مراجعین به بیمارستان ها راه اندازی شد.

وی بیان کرد: در این مراکز خدماتی همچون غربالگری، درمان سرپایی و ادامه مراقبت در منزل از جمله غربالگری، مشاوره، آموزش و تجویز دارو انجام می شود.

وی ادامه داد: انجام اقدامات تشخیص و درمانی در صورت لزوم شامل تست خون و تست کرونا و ارجاع جهت بستری در بیمارستان و ادامه درمان در بیمارستان از دیگر خدمات این مراکز است.

وی با بیان اینکه هفت مرکز 16 ساعته در سطح خراسان شمالی وجود دارد، گفت: در هر شهرستان یک مرکز به عنوان مرکز 16 ساعته تعیین شده است که این مراکز شامل پایگاه امام علی (ع) در بجنورد، مرکز خدمات جامع سلامت شماره سه در شیروان، مرکز خدمات جامع سلامت شهری در رازوجرگلان، مرکز خدمات جامع سلامت شهری در آشخانه، مرکز خدمات جامع سلامت شهدا در جاجرم، مرکز خدمات جامع سلامت شهید بهشتی در گرمه و مرکز خدمات جامع سلامت روستایی در فاروج است.

وی خاطرنشان کرد: این مراکز 16 ساعته در دو شهرستان بجنورد و شیروان از ساعت 8 الی 16 و در بقیه شهرستان ها از ساعت 7:30صبح الی 14:30 فعال می باشند.

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: