به گزارش خبرنگار خبرگزاری برنا ؛ روزبه دادجو در جلسه کارگروه زیربنایی و توسعه روستایی، عشایری، شهری و آمایش سرزمین و محیط زیست استان اظهار داشت: در این جلسه موضوع احداث ناحیه صنعتی شهر صفی آباد توسط شرکت شهرکهای صنعتی استان مطرح شد و پس از توضیحات مدیرعامل شرکت و بحث و تبادل نظر اعضای جلسه مورد موافقت قرار گرفت.

وی افزود: بخش بام و صفی آباد از مناطق کم برخوردار استان است و امید می رود احداث این ناحیه صنعتی گام مؤثری در راستای اشتغالزایی و جذب سرمایه برای این منطقه و مردم شریف آن باشد.

روزبه دادجو در ادامه گفت: بازنگری طرح هادی روستاهای کلاته محمدعلی پهلوان و خداقلی از دیگر موضوعاتی بود که مطرح شد و با عنایت به لزوم بازدیدها و بررسیهای کارشناسی بیشتر، مقرر شد در کمیته های تخصصی مربوطه مطرح و در جلسه آتی کارگروه ارائه گردد.

معاون شهرسازی و معماری اداره کل راه و شهرسازی خراسان شمالی بیان کرد: 10 پرونده با موضوعات بازنگری طرح هادی روستایی، ایجاد ناحیه صنعتی و احداث بنا در خارج از محدوده و حریم شهرها مطرح شد و پس از بحث و بررسی اعضای جلسه، تصمیم مقتضی درخصوص آنها اتخاذ گردید.

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: