به گزارش خبرنگار خبرگزاری برنا، محمدعلی شجاعی در دیدار با مدیر عامل صندوق کارآفرینی امید اظهار داشت: با کمک مردم و همه ارکان حاکمیت در استان توانستیم قدم های خیلی موثری در زمینه سرمایه گذاری و توسعه استان برداریم.

شجاعی با استقبال از ورود صندوق کارآفرینی امید به میدان توسعه و سرمایه گذاری های بزرگ در استان، تاکید کرد: شرایط لازم برای سرمایه گذاری را فراهم خواهیم کرد.

شجاعی با اشاره به پیشران های توسعه استان افزود: در زمینه کشاورزی می توانیم در سه محصول انگور، پسته و زعفران ورود کنیم و با ایجادصنایع تبدیلی در روستاها مهاجرت معکوس داشته باشیم.

شجاعی توسعه صنعت دام سبک در خراسان شمالی را الزامی دانست و افزود: نیاز به برندسازی محصولات کشاورزی و دامی داریم.

شجاعی گفت: شان مدیر اجرای کارهاست و برنامه ریزی و زمانبندی اجرای پروژه ها جز وظایف اصلی مدیریت است که خوشبختانه در استان انجام می شود.

وی مطرح کرد: صندوق کارآفرینی امید را به عنوان بازوی توانمند مدیریتی در کنار خودمی دانیم و از پیشنهادات و برنامه های آن استقبال می کنیم.

 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: