به گزارش خبرنگار خبرگزاری برنا ؛ شانزدهمین جشنواره علمی و پژوهشی سازمان بسیج فرهنگیان  باعنوان "جشنواره ایده پردازی تعلیم وتربیت دردوران کرونا برگزار می شود.

محور های جشنواره شانزدهم به قرار ذیل است:

1- یادگیری موثر:

– یادگیری موثر در دوران کرونا

– ارزشیابی موثر در آموزش های غیرحضوری

– نقش خانواده در تربیت و یادگیری

– رسانه، فضای مجازی و یادگیری موثر

 

2-زیر ساخت:

– شبکه شاد، قوت ها، ضعف ها و راهکار ها

– توانمندی معلمان در بهره گیری از ابزار رسانه و فضای مجازی

– مهارت های ICDL  و تاثیر آن برنقش معلمان و دانش آموزان در یادگیری.

– شبکه شاد، سلامت و امنیت دانش آموزان

 

3- الگوهای تربیتی موثر نظام آموزشی:

– همسویی جریان تربیت خانواده و تعلیم و تربیت رسمی

– نقش انجمن اولیاء و مربیان

– تاثیرسواد رسانه وفضای مجازی برکارکردنقش معلمان وتربیت دانش آموز

– وظیفه شناسی و احساس مسئولیت معلمان در شرایط کرونا

 

4-مدیریت نظام آموزشی در شرایط کرونا:

– مدیریت زمان در آموزش های مجازی

– برنامه ریزی کارآمد آموزشی و درسی

– شناسایی و رفع آسیب های نظام آموزشی در شرایط کرونا

– کرونا و شکاف آموزش یادگیری

– آسیب شناسی پسا کرونا

– تجارب زیسته

5-سایر موضوعات مرتبط و قابل طرح:

– ایده های دانشجویان و دانش آموزان

– ایده های آزاد، نوآورانه، خلاق، پویا و موثر برای آموزش و پرورش

ایده ها بایستی در قالب نماهنگ،انیمیشن،موشن گرافیک،نقاشی،کاریکاتور،پیشنهاد و... تا تاریخ 5 شهریور 1399 از طریق وبگاه  www.sci-cbo.ir ارسال شود.

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: