به گزارش خبرنگار خبرگزاری برنا ؛  محمد علی شجاعی در جلسه شورای سازمان همیاری خراسان شمالی اظهار داشت: شهرداری ها با در نظر گرفتن ظرفیت و پتانسیل شهرهای خود و  ارائه طرح می توانند در مسیر ایجاد تحول قدم بردارند.

وی افزود: سازمان شهرداری ها مجموعه بی نظیری در تمام دنیاست که تک تک فعالیت های آن را مردم روزانه لمس می کنند.

شجاعی گفت: سازمان شهرداری باید طبق قوانین و مقررات کشور بتواند با فراغ بال بیشتری نسبت به سایر سازمانها فعالیت کند.

شجاعی با اشاره به اینکه مسئولیت ها با اختیارات در شهرداری همخوانی ندارد، تصریح کرد: نگاه من به شهرداری ها این است که به دنبال ایجاد درآمد پایدار باشند زیرا شهرداری ها دولت کوچکی هستند که بودجه و درآمد برای خود تعریف می کنند.

وی با بیان اینکه شهر فقط اداره کردن وضعیت فعلی نیست، تصریح کرد: وقتی برنامه ای وجود ندارد نمی توانیم حمایت کنیم و بنابراین باید شاهد تحول بخش های مختلف باشیم.

استاندار خراسان شمالی با اشاره به اینکه در بخش استفاده از ظرفیت پتانسیل شهرها برای ایجاد درآمد فعال نیستیم، افزود: با هم افزایی و مشارکت در امور می توانیم شهر را بهتر اداره کنیم.

شجاعی خاطرنشان کرد: برای من فرقی ندارد شهرداری کوچک یا بزرگ باشد ما از شما طرح می خواهیم و قول مساعد می دهم همه جانبه شما را مورد حمایت قرار می دهیم زیرا با درآمد بیشتر مردم منتفع خواهند شد.

وی افزود: کاهش مشکلات تنها با زمان گذاشتن حل می شود بنابراین باید برای کارهای خود هدف گذاری کنید.

 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: