به گزارش خبرنگار خبرگزاری برنا، محسن محمدی در نشست با فرمانداران و معاونان فرمانداری ها، اظهار داشت: فرمانداران از بازوان مهم اجرایی در شهرستان ها هستند که باید شان و جایگاهشان حفظ شود.

محمدی اهانت به جایگاه فرمانداران را توهین به جایگاه استانداری عنوان کرد و گفت: حفظ شان هر جایگاه و منصبی قائم به فرد است و فرمانداران به عنوان افرادی که بر اساس قوانین و مقررات از اختیاراتی برخوردار هستند باید بتوانند از آن بهره مند شوند.

محمدی بر تقویت جایگاه قانونی فرمانداران برای پیشبرد سیاست های توسعه ای استان تاکید کرد و افزود: فرمانداران باید متناسب با هر موقعیتی رفتار و شیوه مدیریتی مناسبی داشته باشد و اگر مدیری در استان یا شهرستان خارج از قواعد و مقررات کار کند فرمانداران متناسب با قدرت اختیارات خود می توانند به مدیر مربوطه تذکر بدهند.

محمدی فرافکنی مدیران به جای انجام وظایف را خیانت به مردم دانست و گفت: باید شفاف صحبت کرد چرا که گاها نجابت و تعارف های بی دلیل منجر به تقابل و انجام نشدن کارها می شود.

محمدی گفت: حفظ شان و جایگاه مدیریتی به معنای غرور و عدم پاسخگویی نیست بلکه باید به موقع و منطقی پاسخگوی موضوعات باشیم.

وی تصریح کرد: با توجه به حجم بالای کاری و کمبود نیروی انسانی کافی فرمانداران می توانند با بهره مندی از نخبگان شهرستانی اتاق فکر تشکیل دهند.

وی بیان داشت: از زمان روی کار آمدن دکتر شجاعی تا کنون اقدامات خوبی انجام شده است که موجب ارتقای استان در بسیاری از شاخص های کمی و کیفی شده است.

 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: