به گزارش خبرنگار خبرگزاری برنا، با ارزیابی های صورت گرفته سازمان نهضت سواد آموزی کشور در احصاء شاخص های تاثیر گذار در توسعه کمی و کیفی فعالیت‌ها و ارزیابی عملکرد سوادآموزی استان ها و انعکاس آن در رده های ملی و استانی عملکرد استان خراسان شمالی در سال ۱۳۹۸ حائز کسب رتبه عالی و شایسته تقدیر شناخته شده است.

به گفته ملیحه یغمایی مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری خراسان شمالی در راستای اجرای تفاهم نامه امضا شده بین استانداری و سازمان نهضت سوادآموزی کشور با محوریت ارتقای سواد استان فعالیت های مختلفی مانند ارتقاء سواد، ارتقاء پایه تحصیلی و مهارت آموزی برای ۳۵ هزار نفر در این طرح پیش بینی شده است که از این تعداد ۱۱ هزار نفر بیسواد هستند.

 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: