به گزارش خبرنگار خبرگزاری برنا ؛مهندس هاشمی با اعلام این خبر گفت: با توجه به شرایط و محدودیت های بحران کرونا، افزایش متقاضیان سرویس اینترنت ADSL و مانیتورینگ ترافیک و ظرفیت موجود، پهنای باند برخی مراکز مخابراتی مانه و سملقان با نصب و بروز رسانی تجهیزات نوین، تغییر بسترها بر روی فیبر نوری  چندین برابر افزایش یافت.

وی خاطر نشان کرد: طی مرداد ماه گذشته در راستای توسعه خدمات ارتباطی، با نصب تجهیزات جدید مخابراتی در مرکز روستایی اینچه سفلی پهنای باند مشترکین ADSL در روستاهای امند، اینچه سفلی، تاجیک، تازه یاب، چشمه قربان شادی و اوبه محمد جان به 1G افزایش یافت که با این افزایش پهنای باند تعداد 8 هزارنفر از ساکنان مناطق فوق از مزایای این طرحها برخوردار شده اند.

 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: