به گزار ش خبرنگار خبرگزار ی برنا ؛ علیرضا هاشمی اظهار کرد : در راستای توسعه ارتباطات مخابراتی در مناطق روستایی، با نصب لاین ترمینال 2.5 G در مراکز پیش قلعه و خرتوت از توابع مانه و سملقان ظرفیت زیر ساخت های ارتباطی شبکه انتقال به 16 برابر افزایش یافت.

وی افزود : به منظور توسعه خدمات ارتباطی و ارئه سرویسهای نوین مخابراتی با نصب و راه اندازی تجهیزات لاین ترمینال در مراکز روستایی پیش قلعه و خرتوت در بخش مانه، جمعیتی بالغ بر 10 هزار نفر از امکانات مخابراتی با پهنای باند بالا برخوردار شدند.

وی تصریح کرد: طی هفته گذشته با هدف توسعه زیرساخت های مخابراتی و تامین پهنای باند مورد نیاز و آتی بخش مانه با نصب و راه اندازی لاین ترمینال G 2.5 در مراکز پیش قلعه و خرتوت، ترافیک منصوبات دیتا، موبایل و مراکز سوئیچ بر روی تجهیزات جدید برگردان شد.

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: