به گزارش خبرنگار خبرگزاری برنا ؛ عصمت بدخشان اظهار داشت: این میزان محتوای تولید شده با حمایت علمی سرگروه‌های آموزشی، راهبران و کارشناسان مناطق مختلف آموزش و پرورش انجام شده است.

معاون آموزش ابتدایی آموزش و پرورش خراسان شمالی گفت: این معاونت با داشتن عنوان دبیری تولید محتوای الکترونیکی برای دانش‌آموزان پایه دوم کشور در شبکه شاد و با مساعدت استان های خراسان رضوی، گلستان، مازندران و سمنان، در تهیه و تدوین ۲۹۵ فیلم به منظور آموزش آنان نقش داشته است.

بدخشان افزود: در سطح کشور، ۶ دبیرخانه برای تولید محتوای الکترونیکی برای استفاده دانش آموزان ابتدایی تعیین شده است که در این زمینه، خراسان شمالی به عنوان دبیرخانه تولید محتوای دانش آموزان پایه دوم انتخاب شده است. 

وی گفت: در تهیه این میزان محتوای آموزشی الکترونیک، حدود ۲۰۰ نفر همکاری و مشارکت داشته اند.

بدخشان همچنین در ادامه اظهار داشت: بیش از ۳۲ درصد از دانش  آموزان ابتدایی استان در نمایشگاه مجازی جابربن‌حیان شرکت کردند.

وی گفت: برگزاری این نمایشگاه فرصتی است تا  استعدادهای دانش اموزان شکوفا شود که ۳۲ هزار دانش آموز استان از مرحله آموزشگاهی تا مرحله استانی در آن مشارکت داشتند.

وی با بیان اینکه بیش از ۵۷۰ فرهنگی  دانش آموزان را همراهی کرده اند که این نمایشگاه به صورت مجازی در شبکه شاد برگزار شود، گفت: در پایان برگزاری آن ۱۵۷ اثر برگزیده شد.

۱۸۰هزار دانش آموز خراسان شمالی در بیش از ۲ هزار باب مدرسه زیر نظر ۱۴ هزار معلم، تحصیل می کنند.

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: