به گزارش خبرنگار خبرگزاری برنا، محمد تقی آریان در آیین اختتامیه پویش استانی قصه گویی افزود: با راه اندازی این پویش قصه گویی، که امروز کمرنگ شده بود موجب شد تا ما را با آنچه که ریشه در باور و فرهنگ ملی و مذهبی دارد و با دنیایی از آرزوها ، آمال ها و فرهنگ ها آشنا می کند را زنده کند.

وی افزود: برگزاری پویش های فرهنگی و اجتماعی مسیر فرهنگ سازی را برای کودکان فراهم می کند لذا باید با عملکرد خود از این قشر آینده ساز حمایت کنیم.

گفتنی است در این آیین از ۱۳ نفر تقدیر بعمل آمد که ۸ نفر برگزیدگان دومین ماه مسابقه قصه گویی ، ۳ نفر مربیان برگزیده چالش قصه گویی، ۲ نفر عضو کانون پرورشی که در نمایشگاه نقاشی چین اول شده به همراه مربی تقدیر شدند.

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: