به گزارش خبرنگار خبرگزاری برنا، جواد زارعی  افزود: به طور میانگین این قطعات دارای ۷۰ درصد پیشرفت فیزیکی هستند و ایستگاه اسفراین در حال تجهیز کارگاه توسط پیمانکار  است و اعتبار هزینه شده تاکنون ۹۸۰ میلیارد ریال و اعتبار مورد نیاز جهت تکمیل ۳۲۰۰ میلیارد ریال است.

وی با اشاره به اینکه برای تکمیل زیرسازی قطعه دوم ۷۰۰ میلیارد ریال اعتبار نیاز است ، تصریح کرد:اجرای روسازی قطعات اول و دوم ۲۱۰۰ میلیارد ریال ، اجرای ایستگاه اسفراین  ۴۰۰ میلیارد ریال اعتبار نیاز است.

 زارعی به مصوبات سفر رئیس جمهور به این استان اشاره کرد و گفت: اعتبار مصوب پروژه در سفر ریاست جمهوری در تیرماه سال ۹۸، مبلغ ۵۰۰ میلیارد ریال از محل منابع عمومی است که تاکنون ۲۰۹ میلیارد ریال پرداخت شده است.

 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: