به گزارش خبرنگار خبرگزاری برنا، قهرمانیان افزود: شناسایی پتانسیل محصول کلزا در مناطق  مستعد آبی در سطح 3000هکتار و مناطق دیم در سطح 800 هکتار درشهرستان  پتاسیل خوبی جهت کشت این محصول وجود دارد.

وی گفت: در برنامه ابلاغی کشت کلزا در سال 99-98، میزان تولید 3250 تن در کل استان بوده که به میزان 1874هزار تن  از شهرستان مانه وسملقان تولید وبه مراکز خرید تضمینی تحویل داده شده است که حدودبیش از  57درصد تولید شده  کل استان را به خود تخصیص داده است. همچنین سطح زیر کشت در این برنامه ابلاغ شده در سال زراعی جدید 3300 هزار هکتار بوده که تا کنون 1800هکتار مکانیابی در اراضی آبی و200هکتار نیز در اراضی دیم  انجام شده است.

قهرمانیان  با بیان اینکه از اعلام آمادگی 200نفر کشاورز جهت کشت کلزا  افزود: با وجود افزایش قیمت کود درسطح کشور که امسال اتفاق افتاده وشرایط خاصی به جود آورده است کشاورزان محترم می توانند با توصیه کارشناسان جهاد کشاورزی شهرستان از کود های بیوژیک استفاده نمایند.

وی با اشاره به کشت مزارع کلزا شهرستان  گفت: استفاده از مزارع محصول کلزا برای تولید عسل، افزایش درآمد کشاورز در واحد سطح، کاهش وابستگی به واردات روغن و تناوب زراعی کلزا با غلات از مهمترین مزایای کشت این محصول می باشد.

وی اقدامات و حمایت های تأثیرگذار در این بخش را تامین و تدارک حدود 6 تن بذر از ارقام مختلف عنوان کرد و ادامه داد: ازاین مقدار حدود 4تن تا کنون بین کشاورزان توزیع شده است .

قهرمانیان ادامه داد: هماهنگی و پیگیری صورت گرفته در استان وانعقاد قرارداد با آستان قدس رضوی در معاونت تولیدات گیاهی  کشاورزان  کلزا کارمحترم می تواند با عقد قرارداد با آستان قدس رضوی بصورت اعتباری از مزایایی تامین بذر وبیمه محصول کلزا  بهره مند شوند و همچنین از کمک بنیاد علوی در پرداخت تسهیلات به کلزا کاران شهرستان با سود پایین خبر داد.

 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: