به گزارش خبرنگار خبرگزاری برنا، مهدی کوچکیان ، آستراخان را شهری بندری در جنوب غربی بخش اروپایی روسیه و دروازه ورود به بازار بزرگ روسیه توصیف کرد و گفت: این بندر به کانون تحرک تجارت و بازرگانی روسیه تبدیل شده است که صدها شرکت ایرانی نیز در آن حضور دارد.

کوچکیان ضمن اشاره به بانک ایرانی میر بیزینس جهت نقل و انتقال مالی تجار همچنین خواستار بهره مندی تجار استان خراسان شمالی از سرای تجاری ایجاد شده توسط تجار استان گیلان در آستراخان روسیه شد.

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: