به گزارش خبرنگار خبرگزاری برنا، سید احمدی سیدی در دیدار با روسای شعبه تابعه استان،یکی از اصول اساسی و پایه ای سازمان را توجه به اصل تکریم ارباب رجوع و توجه به مطالبات و خواسته های آنان ذکر کرد.

مدیر کل تامین اجتماعی خراسان شمالی گفت:سازمان تامین اجتماعی سازمانی درآمد-هزینه ای است و از محل بودجه دولتی هیچگونه عوایدی ندارد و صرفا بر مبنای وصول حق بیمه های جاری اداره     می شود.

وی ادامه:از دیگر سو بر مبنای اصول مورد تایید ILO   تامین اجتماعی بر اصل سه جانبه گرایی استوار است و لذا کارفرمایان و بیمه پردازان شرکای اصلی تامین اجتماعی محسوب می شوند.

سید احمد سیدی متذکر شد:بهمین دلیل توجه ویژه به شرکای سازمان که در تامین منابع جاری سازمان نقش اساسی دارند ضروری است و باید در این زمینه برنامه ریزی اصولی صورت پذیر.

مدیر کل تامین اجتماعی خراسان شمالی آموزش نیروی انسانی و ارائه سرفصل های مبتنی بر تکریم مراجعین و مشتری مداری و نظارت بر رفتار کارکنان را ازجمله امور موثر در زمینه ارتقا مشتری مداری عنوان کرد.

سیدی افزود: نحوه ارائه خدمات سازمان به مخاطبین و به روز رسانی فرایندهای مرتبط نیز از جمله موارد موثر در امر مشتری مداری هستند.

وی متذکر شد:اقدامات اخیر سازمان در زمینه استقرار سامانه خدمات غیر حضوری و بستر الکترونیکی خدمات رسانی از جمله الگوهای بسیار موفق سازمان برای دیگر سازمانهاست.

وی افزود:یقینا درکنار تمام ساختارهای سیستمی و الکترونیکی پرداختن به موضوعات رفتاری و شخصیتی کارکنان و تلاش در جهت توانمند سازی آنان بمنظور ارائه خدمات بهینه در کنار رفتارشایسته و در شان سازمان تامین اجتماعی از جمله راهکاری مشتری مداری و تکریم ارباب رجوع است.

 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: