به گزارش خبرنگار خبرگزاری برنا، احمد برادران در این مراسم گفت: گرایش خانواده ها به تحصیل دانش آموزان در رشته های نظری یکی از مهمترین آسیب های حوزه تعلیم و تربیت است.

برادران با اشاره به اینکه برنامه ریزی حوزه تعلیم و تربیت تحصیل 50 درصد دانش آموزان در مدارس فنی و حرفه ای و کار و دانش است، افزود: اقناع سازی خانواده ها و هدایت تحصیلی دانش آموزان برای تحصیل در این مدارس باید مورد توجه متولیان امر باشد.

برادران همچنین بر کیفیت بخشی و ارتقا خدمات در مدارس فنی و حرفه ای و کار و دانش تاکید کرد و گفت: ایجاد اینگونه مدارس با امکانات و خدمات بیشتر باید تقویت و ذهینت های منفی در خصوص تحصیل دانش آموزان در این مدارس با برطرف شود.

وی با اشاره به ظرفیت ها و پتانسیل های فراوان استان خراسان شمالی در حوزه فرهنگ و هنر افزود: در زمینه ایجاد مدارس هنرهای زیبا عقب هستیم و این روند باید شتاب بگیرد چرا که ماندگاری مفاهیم و موضوعاتی که با هنر آمیخته شده است بیشتر است.

 

وبگردی

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: