به گزارش خبرنگار خبرگزاری برنا ، یحیی نیکدل افزود: با این میزان صادرات، حدود پنج درصد از برنامه صادراتی امسال تحقق یافت.

وی همچنین گفت: صادرات کالا در این مدت از نظر ارزشی 69 درصد و از نظر وزنی  هم 26 درصد کاهش داشت.

نیکدل  کالاهای صادراتی را شامل تولیدات پتروشیمی، فولادی ، پلاستیکی ، ساختمانی، کشاورزی،  قطعات آهنی، مواد غذایی، فرش و  مصنوعات کاغذی عنوان کرد و افزود:  اکنون بیشترین سهم بازارهای هدف صادراتی استان به افغانستان با 54 درصد، ترکمنستان  18 درصد، عراق 12 درصد و  هند  با  5 درصد اختصاص دارد.