به گزارش خبرنگار خبرگزاری برنا ، محمد رحیم نوروزیان در نشست اتاق فکر صدا و سیمای استان با حضور برنامه سازان شبکه اترک با موضوع نقش رسانه در پیشگیری و کاهش آسیب های اجتماعی اظهار داشت:درجامعه امروز، آسیب های اجتماعی علاوه بر پیچیدگی دچار آشفتگی هم شده که باید با درک عمیق و درست در راستای ارایه راه حل گام برداشت.

وی افزود:رسانه ها به خصوص صداوسیما اگر دچار خود سانسوری شوند نمی توانند راه حل های درستی را درزمینه کاهش آسیب های اجتماعی ارایه دهند بلکه باید با حضور برنامه سازان و رسانه ها در نشست های اتاق فکر این موضوعات مورد تبادل نظر قرار گیرد.

نوروزیان ادامه داد: با دعوت از افراد و سلایق مختلف در نشست های اتاق فکر می توانیم خروجی آن را به مسوولان استان انعکاس داد تا در امر پیشگیری و کاهش آسیب های اجتماعی گام های اساسی را برداشت.