به گزارش خبرنگار خبرگزاری برنا ، حمید روشن روان افزود: میزان مصرف هر مشترک در استان بیش از 13 متر مکعب در ماه است که تقریبا هر نفر روستایی 98 لیتر آب مصرف می کند .

روشن روان خاطر نشان کرد : از محل مصوبات سفر رهبری، 19 پروژه با 86 درصد پیشرفت فیزیکی  در حال ساخت است که تا پایان سال به بهره برداری می رسد.

وی افزود: همچنین امسال 13 مورد چشمه 159 کیلومتر شبکه فرسوده با هدف رفع مشکلات بی آبی بازسازی می شود .