به گزارش خبرنگار خبرگزاری برنا ، رضا کریمی گفت: این دوره از ژوژمان با حضور بیش از ٢٥ نفر از دانشجویان دانشگاه علمی کاربردی بجنورد ٢ با بیش از ٣٠٠ اثر برگزار شد.

وی برگزاری نمایشگاهی از آثار این دانشجویان را از دیگر برنامه های این دوره دانست و افزود: این دوره از ژوژمان زیر نظر استاد غفاری از اساتید دانشگاه علمی کاربردی بجنورد ٢ می باشد.

کریمی اظهار داشت: ژوژمان به معنی قضاوت کردن است که دانشجویان هنر برای ارائه آثار خود در دانشگاه ها و مراکز آموزشی هنر آثار خود را ژوژه میکنند و به قضاوت اساتید قرار می دهند، این قضاوت در محل نگارخانه بجنورد برگزار شد که استاد مربوطه نمره ای را برای این واحد درسی که در طول یک ترم با دانشجویان خود داشته را ارائه داد.