به گزارش خبرنگار خبرگزاری برنا ، محمد تقی آریان با اعلام این خبر افزود :م جوز فعالیت آموزشگاه آزاد هنری طراحی مد ولباس "بهپوش" به مدیرمسئولی منیژه حصاری در بجنورد صادر شد.

وی همچنین از صدور مجوز فعالیت آموزشگاه آزاد هنرهای نمایشی "تهم " به مدیرمسئولی منوچهر محمد پور در بجنورد خبرداد.

آریان با بیان اینکه مجوز فعالیت این آموزشگاه ها به مدت یک سال صادر شده است، اظهار داشت: ارائه گزارش عملکرد یک ساله آموزشگاه، کیفیت برنامه های آموزشی و شرح درس دوره های ارائه شده، کیفیت و کمیت کادر آموزشی، رعایت قوانین و آیین نامه های مربوطه و... از اهم شرایط صدور مجوز آموزشگاه آزاد هنری می باشد.

لازم به ذکر است؛ ٧٥ آموزشگاه آزاد هنری در خراسان شمالی در حال فعالیت هستند.