به گزارش خبرنگار خبرگزاری برنا ، علی خالق زاده از برگزاری مسابقات کشتی با چوخه یادواره 635 شهید شهرستان شیروان در شهر زیارت خبر داد.

خالق زاده گفت : این رقابتها با حضور بیش از 100 کشتی گیر در اوزان 65 ، 75 ، 85 ، 95 و 95+ برگزار و در پایان به نفرات برتر جوایز ارزشمندی همچون یک راس قوچ اهداء شد.

در وزن 66 کیلو گرم حسن موسی زاده از مقاومت بسیج قوچان اول شد و عیسی امانی و حسن گروهی از زیارت دوم و سوم شدند.

در وزن 74کیلوگرم محمد محمدی از بجنورد به مقام قهرمانی رسید و امیر شیخ حسینی از نیشابور دوم و نجف قوی هیکل از زیارت در جایگاه دوم و سوم ایستادند.

در وزن 84کیلوگرم الیاس علی اکبری از اسفراین به مقام قهرمانی رسید و حسین فرامرزی از زیارت شیروان و رشید صحرایی  از بجنورد به مقامهای دوم و سوم بسنده کردند.

در وزن 96کیلوگرم مجتبی زمانی از مقاومت قوچان اول شد و محمدخاکشور از فاروج و حیدرعزیزی از مقاومت قوچان دوم و سوم شدند.

در وزن 96+ مسلم نوری از شیروان با ضربه فنی از سد رضا حسن زاده از زیارت گذشت و اول شد و حسن زاده به مقام دومی بسنده کرد و رضا فیروزی از زیارت شیروان در جایگاه سوم ایستاد.

درنتیجه تیمی، تیم زیارت شیروان مقام اول را به خود اختصاص داد، تیم مقاومت قوچان دوم و تیم بجنورد نیز مقام سوم را کسب نمود.