به گزارش خبرنگار خبرگزاری برنا ، پوران باقرنیا رئیس هیئت ورزش ناشنوایان استان از آغاز ششمین اردوی آمادگی تیم ملی جودوی ناشنوایان با حضور علی دهقان و مهرداد بلاغی خبر داد.

باقرنیا گفت: این اردو از 19 تیر ماه الی 5 مرداد ماه در تهران جهت اعزام به مسابقات ترکیه برگزار می شود.

مسابقات جهانی هنرهای رزمی 2016 ناشنوایان ، اواخر تیرماه در سامسون ترکیه برگزار خواهد شد.