به گزارش خبرنگار خبرگزاری برنا ، محمد رضا صالحی در دیدار معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استانداری و مدیران زیر مجموعه اظهار داشت:تولیدات درون زا به معنای تکیه اقتصادی بر اساس تولیدات داخلی و تولید برون گرا به معنای قابل رقابت بودن با محصولات جهانی است که هر دو این موارد باید در استان لحاظ شده و اهداف تعیین شده در این مسیر قرار گیرد.

وی کیفیت بالای محصولات را عامل مهم در راستای تحقق تولیدات درون زا و برون گرا معرفی کرد.

صالحی ادامه داد : در بحث تولیدات باید افزایش سطح درآمد مردم و تولیدات در سرلوحه کار مدیران اقتصادی استان لحاظ شود.

وی تصریح کرد : با توجه به اینکه سه استان در کشور بعنوان استانهای پایلوت در بحث اقتصاد مقاومتی معرفی شده اند باید خراسان شمالی را نیز بعنوان استان پایلوت معرفی و در این راستا الگوسازی نماییم چرا که هدف اصلی در اقتصاد مقاومتی بهبود شاخصه های مقاومت اقتصادی در جامعه و در نهایت رسیدن به اقتصادی پویا است.