به گزارش خبرنگار خبرگزاری برنا ، فرماندار بجنورد افزود : انتخاب مدیر در آموزش وپرورش کارسخت وحساسی است چرا که نیروهای خوب و مومن و متخصصی دارد ، لذا اکنون که مدیر شهرستان نیز انتخاب شد باید همه کمک کنیم تا سطح خدمات به فرهنگیان و رتبه های علمی در استان و شهرستان ارتقا یابد.

مهندس حاجی زاده با اشاره به شایعات زلزله درشهرستان و بازتاب آن در فضای مجازی گفت : باید جامعه را آگاه سازیم و اطلاع رسانی کنیم تا در موقع بروز حادثه خسارات کمتری ببینیم ، لذا از سازمان دانش آموزی هم می خواهیم تا در بحث آموزش های مقابله با حوادث طبیعی اعم از سیل و زلزله فعالیت بیشتری داشته باشند.

در ادامه مجید مصباح مدیر سازمان دانش آموزی استان نیز با ارائه گزارشی از فعالیت های سازمان گفت: سازمان دانش آموزی استان 2سال متوالی رتبه نخست کشور را از آن خود کرد چرا که میانگین گروه های فعلی در سازمانهای کشوری 250 گروه است ، اما سازمان استان بیش از1000 گروه فعال دارد.