به گزارش خبرنگار خبرگزاری برنا ، معاون عمرانی فرمانداربجنورد: باافرادی که ازآب شرب برای کشاورزی استفاده می کنند برخورد قاطع می شود.

مهندس خودنیا در جلسه شورای حفاظت از منابع آب شهرستان بجنورد گفت:یکی از مصوبات مهم این جلسه این بود که آبفای روستایی با افرادی که از آب شرب برای مصارف کشاورزی استفاده می کنند برخورد قاطعی داشته و به مراجع قضایی معرفی نماید.

وی با اشاره به خشکسالی های متمادی در سالهای گذشته افزود: چاه های غیر مجاز نیز پلمپ خواهند شد ، لذا از شرکت برق هم می خواهیم که مشترکانی که مجوز بهره برداری آنها تمدید نشده است خدماتی ارائه ننمایند.

معاون عمرانی فرماندار تصریح کرد:نقطه نظرات کارشناسی امور آب بجنورد راجع به طرح ساماندهی سیلاب گلستان شهر به شورای حفاظت منابع آب استان ارسال می شود.

مهندس خودنیا افزود : در این جلسه بر ارائه نظرات اعضا در خصوص سند احیاء و تعادل بخشی منابع  آب شهرستان تاکید شد.