به گزارش خبرنگار خبرگزاری برنا ، سرپرست اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی گرمه گفت: با توجه به حساسیت موضوع نظارت بر بازی های رایانه ای و لزوم تطهیر بازار و مبارزه با بازی های غیر مجاز رایانه ای، فرهنگ و ارشاد اسلامی با همکاری اداره اماکن عمومی و اتاق اصناف بر مراکز بازی های رایانه ای و فروشگاه های عرضه محصولات فرهنگی شهرستان گرمه نظارت جدی دارند.

ابراهیم عباسپور هدف از نظارت بر مراکز بازی های رایانه ای و فروشگاه های عرضه محصولات فرهنگی را جلو گیری از آسیب های فرهنگی برای اقشار مختلف جامعه، بویژه کودکان و نوجوانان و جوانان دانست.

وی در ادامه افزود: این نظارت از کلیه مراکز توزیع، فروش و بازی سراها (گیم نت) و فروشگاه های عرضه محصولات فرهنگی دارای مجوز، بدون مجوز و دردست اقدام سطح شهرستان اعم از گرمه، ایور و درق انجام شد.

عباسپور اظهار داشت: نظارت بر این مراکز در ٢ روز انجام و کپی رایت ها و بازی های رایانه ای غیر مجاز جمع آوری شدند .