به گزارش خبرنگار خبرگزاری برنا ، رسول جهاندوست معاون فرماندار نیز در ادامه گفت: در بخش پیشگیری که اساس کار آن آموزش می باشد باید توجه بیشتری انجام بگیرد.

وی با بیان این که الویت اول اعضای شورای مبارزه با مواد مخدر در شهرستان باید توجه بیشتر به مناطق آسیب پذیر باشد گفت:در بخش درمان نیز 6 مرکز ترک اعتیاد در شهرستان وجود دارد.

معاون فرماندار شهرستان گفت: یکی از نیازهای ضروری و جدی شورای مبارزه با موادمخدر ایجاد مرکز ترک اعتیاد ویژه بانوان برای کاهش آسیب های اجتماعی در این حوزه است.

وی با اشاره به این که متاسفانه الگوی مصرف اعتیاد به سمت زنان رفته است افزود: زنان در خانواده جایگاه ویژه ای دارند و به عنوان سکان دار خانه نقش اساسی در تربیت فرزندان ایفا می کنند.

وی عدم مستندسازی از عملکرد ادارات در خصوص مبارزه با اعتیاد را از چالش های ادارات عنوان کرد.

ایشان ایجاد مرکز شبانه برای معتادان در شهر آشخانه را یکی از موثرترین اقدامات در بخش مبارزه با مواد مخدر عنوان و تصریح کرد: این مرکز با ظرفیت 30 نفر با اعتبار 40 میلیون تومان ایجاد شده است