به گزارش خبرنگار خبرگزاری برنا ، محمد رحیم نوروزیان در چهارمین کمیته مشارکت های مردمی مبارزه با مواد مخدر استان اظهار داشت : موضوع مبارزه با مواد مخدر همیشه باید دغدغه ای برای دستگاه ها و مسوولان و خانواده ها و مردم باشد و در این مسیر استمرار و اجرای مداوم برنامه های مبارزه و مقابله با مواد مخدر بسیار مهم است.

وی افزود: در مسیر مبارزه، تنها نباید به برگزاری همایش های مبارزه با مواد مخدر آنهم فقط در همان سالروز  این موضوع اکتفا کرد بلکه برای ما بازخورد این همایش و کیفیت و مفید بودن آن در طول ایام سال حائز اهمیت است.

نوروزیان همچنین بر نقش مهم گروه های نمایشی در امر مبارزه با مواد مخدر تاکید کرد و ادامه داد:می توان از ظرفیت گروه های نمایشی و تئاترها در مکان های عمومی در راستای مبارزه با مواد مخدر بهره گرفت و این کمیته می تواند با همکاری سایر کمیته های مرتبط هنرمندان این حوزه را شناسایی و ساماندهی نمایند.

وی در بخش دیگر سخنان خود همکاری و همراهی دستگاه های اجرایی و کمیته های این کارگروه را مثبت ارزیابی کرد و اضافه کرد:با وجود این همکاری های مطلوب، تاکید ما بهره گیری از ظرفیت های سازمانهای مردم نهاد و تقویت این سازمانها در جهت مبارزه با مواد مخدر است.

نوروزیان ادامه داد:می توان سازمانهای مردم نهاد در شهرستانها را نیز در این حوزه فعال کرد.

شایان ذکر است: در این کارگروه گزارشی در باب اقدامات سالروز جهانی مبارزه با مواد مخدر، اقدامات شهرداری ها در حوزه مشارکت های مردمی و مبارزه با مواد مخدر ارایه شد.