به گزارش خبرنگار خبرگزاری برنا ، عباس اهرابی افزود: متاسفانه به علت کمبود اعتبارات در این حوزه هر روز بر تعداد متقاضیان افزوده شده و امیدواریم خیران وارد عمل شوند تا مشکل مددجویان در زمینه‌های درمانی، معیشتی، فرهنگی و تحصیلی حل شود.

وی گفت: از ابتدای امسال تاکنون 97میلیون تومان وام کارگشایی به 70 مددجو و نیازمند تحت پوشش کمیته امداد استان پرداخت شد.

به گفته مدیر کل کمیته امداد خراسان شمالی۳۵هزار خانواده تحت پوشش کمیته امداد خراسان شمالی از ابتدای امسال تاکنون هشت میلیارد و 440میلیون تومان مستمری دریافت کردند.