به گزارش خبرنگار خبرگزاری برنا ، مدیر عامل سازمان مرکزی تعاون روستایی کشور افزود: تا روز گذشته 900 هزار تن محصول جو نیز تضمینی خریداری شد و مطالبات کشاورزان پس از عرضه ی این محصول در بازار بورس پرداخت می شود.

وی همچنین در مورد خرید حمایتی شیر خام هم گفت: 2 میلیون تن شیر مازاد در کشور تولید می شود که با هدف حمایت و تعادل بخشی عرضه و تولید، هیات دولت مشوق های صادراتی برای فراورده های لبنی پیش بینی کرده است که جزئیات آن به زودی ابلاغ می شود.

مدیر عامل سازمان مرکزی تعاون روستایی کشور با هدف بررسی ظرفیت صادرات محصولات دامی و کشاورزی خراسان شمالی به ویژه در منطقه ی بهکده رضوی شهرستان مانه وسملقان بهاستان خراسان شمالی سفر کرد.