به گزارش خبرنگار خبرگزاری برنا ، میثم سلیمانی اظهار کرد: در رده سنی نونهالان امیرعلی کوهستانی در وزن منفی 20 کیلوگیرم، اشکان شریعتی در وزن منفی 22کیلوگرم، دانیال نوذری منفی 24 کیلوگرم، احسان رحمتی منفی 27 کیلوگرم، متین مرادی منفی30 کیلوگرم، مهدی صادقیان منفی 33 کیلوگرم، مالک ایزانلو منفی 41 کیلوگرم، ابوالفضل مهری منفی 45 کیلوگرم و علی بافکر مثبت 45 کیلوگرم در مقابل حریفان خود به برتری رسیدند.

مدیر کانون تخصصی ورزش خراسان شمالی اظهارداشت: حسین مهری در وزن منفی 30 کیلوگرم، علی داغستانی در وزن منفی 35 کیلوگرم، امیرعلی نوذری منفی 38 کیلوگرم، حسین زیرک منفی 41 کیلوگرم، امیرحسین منصوری منفی 47 کیلوگرم، ابوالفضل سعادتمند منفی 51 کیلوگرم، علی کوهستانی منفی 55 کیلوگرم، روح الله ایزانلو منفی 59 کیلوگرم، پویا عفتی منفی 63 کیلوگرم و محمد خرسند در وزن مثبت 63 کیلوگرم در رده سنی نوجوانان به مقام برتری دست یافتند.

وی نفرات برتر در رده سنی جوانان را پیان رضایی در وزن منفی 48 کیلوگرم، پیام ساقی راد در وزن منفی 59 کیلوگرم، حامد قربانی در وزن منفی 63 کیلوگرم، سعید رحمانی در وزن منفی 68 کیلوگرم، مهدی ریحانی منفی 73 کیلوگرم، متین فیضی منفی 75 کیلوگرم و سعید براتی در وزن منفی 80 کیلوگرم معرفی کرد.