به گزارش خبرنگار خبرگزاری برنا ، دانیال جاویدی اظهار کرد: شهریار امانی ، مصطفی حصاری ، امیر حسین آرمک ، رحمت فیروزه ، مهدیار تیمور زاده ، امیر حسین شهرکی ، امیر حسین مجرد ، رضا جباری ، پوریا ترکانلو ، محمد حسین روحانی ، شهاب شعبانزاده ، کسری فیروزه ، قدیر حصاری ، محمد رضا سطوی ، حمید رضا شهیدی ، محمد رحمانی ، احمد احمدی ، سعید رحمتی ، سجاد رضایی با هدایت علی اکبر نیستانی و سرپرستی امین آقایی راهی این مسابقات خواهند شد.

همچنین علی نظری نیا ، هادی منصوری،سعید محمد پور به عنوان داور و محسن تاج نیا به عنوان نماینده سبک، تیم خراسان شمالی را همراهی خواهند کرد