به گزارش خبرنگار خبرگزاری برنا ، علی اصغر صابری دبیر هیئت دو و میدانی استان گفت: چهارمین دوره لیگ دو و میدانی مردان و بانوان استان طی روزهای 13 و 14 آبان ماه در مجموعه تختی بجنورد با حضور 170 دونده در ماده های مختلف برگزار شد.

در پایان این مسابقات در بخش مردان نتایج ذیل بدست آمد:

۱۰۰متر

۱.عباس برات نیا

۲. محمد مسعود فصیحی

۳. مهدی اصفهانی

 

۴۰۰ متر

۱. مرتضی احمدی

۲. محمد مسعود فصیحی 

۳.مجتبی احمدی

 

۸۰۰ متر

۱. مرتضی احمدی

۲. عباس برات نیا

۳. سید جلال حسینی

 

۱۵۰۰ متر

۱. حسن پور ثابت

۲. علی اکبر یزدان پور

۳. رمضان افشار

 

 ۳هزار متر

 ۱. حسن پور ثابت

۲. علی اکبر یزدانپور 

۳. رضا علی ابادی

 

 پرش طول

۱.علی سیدی

۲. سجاد معشوق 

۳.سید جلال حسینی

 

پرتاب وزنه.

۱. شاهین  مهردلان

۲. امید ایزد پرست 

۳. محمد دادمهر 

 

پرتاب دیسک

۱. امید ایزد پرست 

۲. شاهین مهردلان

۳. همراد ارخی

 

پرتاب نیزه

۱. یونس کاظمی

۲. همراد ارخی

۳. حسن حاتمی

 

۴*۴۰۰ متر امدادی

۱. تیم ارتش

۲.تیم اسفراین

۳. تیم سبک سازان شرق

 

  نتیجه تیمی در مجموع ۳ مرحله

 

۱. تیم سبک سازان شرق

۲. تیم اسفراین

۳. تیم تربیت بدنی ارتش تیپ پیاده شهید دلجویان 

 

نتیجه  مرحله پایانی چهارمین دوره لیگ  دو و میدانی  زنان باشگاههای استان  خراسان شمالی  

۱۰۰متر

۱. نفیسه سرخوش

۲. مریم رضایی 

۳. زهرا خجسته

 

۴۰۰ متر

۱. نفیسه سر خوش

۲. فاطمه تیموریان

۳. شیرین الخانیان

 

۸۰۰ متر

۱. مریم نجاتی

۲. صدیقه حسین نژاد

۳. معصومه باغچقی

 

۱۵۰۰ متر

۱. ارزو حیدری

۲. رعنا صحرایی

۳. مریم نجاتی

 

 ۳هزار متر

 ۱. ارزو حیدری 

۲. زهرا عسی زاده 

۳. صدیقه حسین نژاد

 

 پرش طول  .

۱.مریم رضایی

۲. فاطمه شرقی

۳.فاطمه تیموریان

 

پرتاب وزنه.

۱. غزاله مهردلان

۲. مرضیه وحدانی

۳. اعظم سرخوش

 

پرتاب دیسک

۱. غزاله مهردلان

۲. یاسمن کاظم پور

۳. ایناز خیر خواه

 

پرتاب نیزه

 

۱. کلثوم چمنی

۲. اعظم سر خوش

۳. مینا جعفر نژاد

 

  نتیجه تیمی در مجموع ۳ مرحله

۱. تیم سبک سازان شرق

۲. تیم شیروان 

۳.تیم اسفراین