به گزارش خبرنگار خبرگزاری برنا ،در مواد 100و 400متر این مسابقات نفیسه سرخوش، در 800متر مریم نجاتی، در مواد هزار و 500 و سه هزار متر آرزو حیدری، در پرش طول مریم رضایی، در مواد پرتاب وزنه و دیسک غزاله مهردلان و در پرتاب نیزه هم کلثوم چمنی صاحب عناوین نخست شدند.

در نتیجه تیمی هم در مجموع سه مرحله، تیم سبک سازان شرق، شیروان و اسفراین اول تا سوم شدند.