به گزارش خبرنگار خبرگزاری برنا ، سعید سبحانی اظهار داشت: میزان ترددهای تابستانه در محورهای برون شهری استان ، سال های گذشته روند روبه افزایش داشته است و خراسان شمالی تابستان امسال در این زمینه در رده 13 استان اول کشور قرار گرفته است.

وی افزود : در این مدت 90 درصد از ناوگانی که در جاده های استان تردد داشته اند خودروهای شخصی، 9 درصد خودروهای عمومی و یک درصد تاکسی بوده است.

 امسال، میزان ورودی خودروها به استان 19.7 درصد ومیزان خروجی ها از استان 20 درصد افزایش داشته و پردد تردد ترین مسیر استان محور قوچان به فاروج گزارش شده است به طوری که 52 درصد از ترددهای جاده ای استان در این مسیر به ثبت رسید است.

معاون حمل و نقل اداره کل راهداری و حمل  نقل جاده ای خراسان شمالی خاطرنشان کرد: کم ترددترین مسیر نیز با پنج درصد از مجموع ترددهای به ثبت رسیده از محور میامی- گرمه گزارش شده