به گزارش خبرنگار خبرگزاری برنا ، مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری خراسان شمالی گفت:  این اراضی، امسال در قالب پنج رویشگاه در شهرستان های بجنورد، شیروان، مانه و سملقان و گرمه با بذر باریجه، غنی سازی و کپه کاری شد.

حسن وحید افزود:  اجرای این طرح  سبب افزایش سرانه درآمد بهره برداران بومی و جوامع محلی، افزایش بهره وری از منابع طبیعی و حفظ آب و خاک استان خواهد شد.

باریجه از محصولات مهم صادراتی کشور و دارای خواص و کاربردهای متعدد دارویی، بهداشتی، آرایشی و صنعتی است.