به گزارش خبرنگار خبرگزاری برنا ، عباس اهرابی با بیان اینکه رفع نیاز محرومان از اولویت های کمیته امداد در بخش زکات است، افزود: ١۰میلیارد و ٢٨۴ میلیون ریال از زکات جمع آوری شده، برای رفع مشکلات نیازمندان هزینه شد.

وی پیش بینی کرد تا پایان سال ١۰۰ میلیارد زکات در استان جمع آوری شود.

اگر زکات در جامعه اسلامی به صورت کامل احیاء شود اقشار نیازمند و مستحق مشکلاتشان رفع و جامعه خالی از نیازمندان می شود.