به گزارش خبرنگار خبرگزاری برنا ، تحلیل محل دقیق تصادف نشان داده که شاهد کاهش متوفیات جاده‌های خاکی و برون‌شهری و افزایش متوفیات تصادفات درون شهری هستیم؛ به طوریکه در نیمه نخست امسال، 121 نفر در جاده‌های خاکی، روستایی و برون‌شهری و 20 نفر در جاده‌های درون شهری استان فوت کرده‌اند. این آمار در مدت مشابه سال گذشته شامل 16 نفر متوفی تصادفات درون‌شهری و 136 نفر جاده‌های خاکی، روستایی و برون‌شهری بود.

دکتر سلحشور در ادامه افزود: بررسی علت نهایی فوت افراد متوفی در تصادفات نشان داد که ضربه به سر و عوارض ناشی از آن از جمله شکستگی‌های جمجمه و خونریزی، علت فوت 98 نفر از 141 متوفی تصادفات شش ماهه نخست، می‌باشد.

مسلما استفاده از کمربند و کلاه ایمنی در کاهش این آمار موثر خواهد بود.

مطابق این آمار، 70 نفر از متوفی‌ها در محل حادثه ، 60 نفر در بیمارستان، 10 نفر در حین انتقال به بیمارستان و یک نفر در منزل فوت کرده است.

بررسی نحوه وقوع تصادف افراد متوفی نشان می‌دهد که 72 نفر بر اثر برخورد وسایل نقلیه با یکدیگر، 20 نفر بر اثر برخورد وسیله نقیله با عابر ، 40 نفر در واژگونی وسیله نقلیه حامل متوفی و 9 نفر بر اثر برخورد وسیله نقلیه به اشیاء ثابت فوت کرده‌اند.