به گزارش خبرنگار خبرگزاری برنا ، مدیر زراعت سازمان جهاد کشاورزی خراسان شمالی با بیان اینکه براساس برنامه پنج ساله ششم توسعه، به تدریج سطح زیرکشت گندم کاهش می یابد، گفت: کاهش سطح به معنی کاهش تولید نیست و با استفاده از بذر اصلاح شده و پر محصول و همچنین تناوب کشت بین کلزا و گندم، تولید کیفی این محصول افزایش می یابد. 

محمدنقی کاظمیان با بیان اینکه رعایت تناوب کشت، در پایداری و افزایش 20 تا 25درصدی تولیدگندم بسیار مؤثر است، افزود: کاهش سطح زیرکشت گندم و افزایش سطح کشت کلزا و چغندرقند با هدف تحقق اقتصاد مقاومتی و ارتقای خود اتکایی در تولید روغن و شکر، جزء برنامه ششم توسعه است.

وی سطح زیر کشت گندم آبی تعیین شده امسال را 49 هزار هکتار و گندم دیم  را  101  هزار و 700 هکتار اعلام کرد و گفت: 41هزار از اراضی استان زیرکشت این دو نوع گندم قرار گرفت و کشت آن همچنان ادامه دارد.

کاظمیان در ادامه با اعلام استفاده از بذر اصلاح شده در نیمی از اراضی گندم استان گفت: امسال 14 هزار تُن بذر از 17رقم اصلاح شده گندم، در استان تولید شد. امسال با 83درصد افزایش در مقایسه با پارسال، 225هزار و 600 تُن گندم از کشاورزان خراسان شمالی خریداری شد.