به گزارش خبرنگار خبرگزاری برنا ، مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب روستایی خراسان شمالی گفت: از این 584 انشعاب غیرمجاز آب، 311 مورد به انشعاب مجاز تبدیل شد.

حمید روشن روان افزود: انشعاب های غیرمجاز آب تجاوز به حقوق عمومی سایر مشترکان است و براساس ماده 660 قانون مجازات اسلامی، درخصوص استفاده از انشعابات آب بدون پرداخت هرگونه وجه و یا حق انشعاب، متخلفان علاوه بر جبران خسارت، به سه ماه تا یک سال حبس محکوم خواهند شد.

استان خراسان شمالی 110هزار و 683مشترک آب روستایی دارد.